Hut går hem?

Hut går hem?

Efter den 11 september 2001 tyckte en hel värld synd om USA och de som dött i World Trade Center, Pentagon och planet som störtade/sköts ned över Pennsylvania. Ett krig mot den internationella terrorismen proklamerades. Bevis presenterades av hur den ondskefulla konspirationens epicentrum låg i Afganistan och att dess onskefulle arkitekt Osama bin Laden fritt härjat där med de styrande talibanernas goda minne. Man sa bland annat att samtidigt som man slog till mot talibanerna så slog man till mot den internationella narkotikahandeln. Sedan presenterades bevis för att Saddam Hussein hade samarbetat med al-Quaida och dessutom anskaffat massförstörelsevapen.

Allt detta rättfärdigades av terrorattacken den 11 september. Sedan understöddes det internationella (amerikansk/brittiska) kriget mot den internationella terrorismen ideologiskt av attentaten i London och Madrid.

Nu visade det sig att bevisen var fabricerade och att det som gett upphov till attackerna mot Afganistan och Irak kunde ifrågasättas. Rapporten som bevisade Saddam Husseins skuld hade skrivits av en Masters-student på uppdrag av CIA.

Då amerikanerna anlände till Bagdad besatte de oljeministeriet först av allt. Till det finns en enkel anledning. Utan olja är USA ingen supermakt. Flygfotogen har ingen ersättningsprodukt den dag oljan är slut. Utan flyg och fullständigt luftherravälde saknar den amerikanska armén förmåga att få bukt med andra länders stridskrafter.

Oljan håller på att ta slut. Men innan oljan tar slut kommer de som ser den som en strategisk vara essentiell för sin krigföring och sin dominans i världen att säkra sitt behov av denna resurs. I det ljuset ska vi se Kinas enorma satsning på kärnkraft. Kineser och indier vet att de inte kommer att kunna få del av den sinande oljeresursen, så de måste satsa på alternativa energikällor i sin moderniseringsprocess.

Men hur var det nu med rättfärdigandet av vedergällningen efter 11 september 2001? Cirka 3000 amerikaner och andra dog i terroattackkerna. Visst det är hemsk och en tragedi för alla som var personligt inblandade. Men det finns orsaker till att människor dör i USA som är allvarligare än några fanatiska terroristers hot mot det amerikanska samhället. Varje år mördas över 30 000 människor i USA. Ungefär 400 poliser dödas varje år i tjänsten. Detta kan till stor del tillskrivas en vapenlagstiftning som saknar motstycke bland mänskliga samhällsformer. Varför inte ta krafttag mot detta? Svaret är enkelt; Det amerikanska samhället är ett samhälle där man styr genom att göra folk rädda.

Redan Vladimir Iljitj Uljanov (mer känd som Lenin) uttalade följande deviser; "Staten styrs genom terror" ... "... syftet med terror är att terrorisera..." Han kunde ha lagt till att en terroriserad befolkning är lättare att övertyga om att extrema åtgärder är nödvändiga. Därmed har vi en del av svaret för hur det kunde gå som det gick med den internationella politiska utveckllingen efter den 11 september 2001: Myndigheter och regeringar i vissa länder utnyttjade denna möjlighet för att genomföra olika åtgärder som inte klart uttalades för de som satt dem att styra. Den 11 september försåg dessa krafter med en anledning att genomföra det som de hetast av allt önskade sig.

Det vi ser är hur demokratins försvarare USA, efter det kalla krigets slut slänger sin förklädnad och visar sig som det nya Imperiet. Imperiet har bara två politiska mål; 1) Att bevara den egna maktpositionen; och 2) Att se till att ingen annan makt hotar denna maktpostion.

För att förverkliga dessa två mål behövs militär överhöghet. Den strategi som amerikanarna utvecklade under andra världskriget och som ledde till Tyskland och Japans nederlag byggde framförallt på luftherravälde. Sovjetunionen vann sin del av kriget genom att utvecka sin förmåga på marken; mao genom att ha ett pansar och artilleri som ingen kunde motstå, inklusive västmakterna.

Den här amerikanska strategin har utvecklats ytterligare och förfinats och numera står och faller de amerikanska stridskrafterna med sitt flyg. Därför måste oljeresursen säkras för amerikansk strategisk användning.

Vad kan vi då lära av detta? Jo, då tiden går och vi med säkerhet går mot ett slututnyttjande av oljeresursen ska vi inte hysa några illusioner om att vi kommer att få ta del av det lilla som finns kvar. Nej vi måste se om vårt hus och satsa på alternativa energikällor och minska vårt energiuttnyttjande.

Förstår Alliansregeringen dessa samband? Inser de att deras deleriska drömmar om evig tillväxt saknar substans i en verklighet över vilken de inte har speciellt stor kontroll?

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback